3 FOCUSPUNTEN

DUURZAME INZETBAARHEID

Lichamelijke fitheid is cruciaal voor een optimale werkprestatie. Voorts moet een medewerker ook graag fit willen blijven en voldoening scheppen uit het werk. Met die positiviteit onstaat er een goed toekomstperspectief voor werknemer en werkgever. Dit noemen we duurzame inzetbaarheid. Voor VAKKR8, als opleider en werkgever van de nieuwe generatie vakkrachten, is dit een belangrijk focuspunt. We organiseren voor iedere (leerling-)werknemer een intredekeuring en een duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA) iedere vier jaar daarna. Op onze locaties verzorgen gespecialiseerde artsen de onderzoeken en adviesgesprekken. De bij ons aangesloten bedrijven kunnen via Arbodienst Richting gebruik maken van deze faciliteiten.

INCLUSIEF EN DIVERS

Onze kleurrijke organisatie levert vakmensen af als weerspiegeling van de maatschappij waarin onderling respect en teamwork de bindende elementen zijn. We staan voor gelijke kansen voor iedereen ongeacht de hoedanigheid van achtergrond en geaardheid.

LEVEN LANG ONTWIKKELEN

Vakmensen moeten meegroeien met de ontwikkelingen op de werkvloer. Daardoor blijven ze relevant en stellen ze hun toekomst zeker. Bij VAKKR8 staat ‘leven lang ontwikkelen’ hoog op de agenda. Het aanbod qua bij- en omscholing is permanent in ontwikkeling.