Toine_Visker

‘VAKKR8, aangenaam!’

Fijn dat u de website van VAKKR8 bezoekt. De overkoepelende naam voor 8 organisaties van en voor bedrijven werkzaam in diverse sectoren in de bouw, in Zeeland en West-Brabant. De organisaties van VAKKR8 bieden ondersteuning bij het vinden, opleiden en detacheren van vakkrachten. Ze richten zich op de werkgebieden bouw en infra, afbouw, schilderen en onderhoud, hout- en meubel. Op deze website laten wij u de breedte van onze dienstverlening zien. Wij zijn uitgegroeid tot de servicegerichte HR-partner van organisaties die zich bezighouden met de gebouwde omgeving in onze regio. Hopelijk inspireert deze website u om eens door te vragen naar onze mogelijkheden. Wij kijken ernaar uit.

Met vriendelijke groet,
Toine Visker

De drie hoofdtaken van VAKKR8

toekomstgericht opleiden

1 Praktijkgericht opleiden
Het werven, opleiden, uitplaatsen en coachen van leerling vakmensen op de middelbare beroepsniveau’s (MBO) 1, 2, 3 en 4. De opleiding verzorgen we via de BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) en de BOL (Beroepsopleidende Leerweg).

Opleiden op maat

2 Scholing op maat
Het verzorgen van bijscholing aangaande actuele skills. Kennis en vaardigheden moeten immers up-to-date zijn in een zich snel ontwikkelende sector. Alsmede het faciliteren van omscholingstrajecten voor mensen met een andere arbeids- en/of scholingsachtergrond.

arbeidsbemiddeling

3 Arbeidsbemiddeling
Het bemiddelen in gekwalificeerd personeel waarmee de regionale bedrijven hun werkdruk het hoofd kunnen bieden. De activiteiten reiken van personeelswerving tot en met het gehele personeelsmanagement inclusief administratie en eventuele bijscholing.

Een stukje geschiedenis

Onze opleidingsbedrijven ontstonden in de crisis van de jaren tachtig. Veel aannemers sloegen toen hun handen ineen om de instroom van jonge vaklieden te waarborgen. Ze richtten stichtingen op die zorgden voor de werving en opleiding van de jongeren terwijl de aangesloten aannemers leerwerkplekken voor hen garandeerden. De stichtingen werden (opleidings)bedrijven en de opzet werkt nog altijd uitstekend. Het idee van lerend werken trekt nog altijd jonge mensen die graag met hun handen willen werken en goed hun koppie kunnen gebruiken. Op de inzet van zulke vakkrachten mag u dan ook rekenen als u een beroep op ons doet.

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ DIVERSE (BRANCHE)ORGANISATIES:

  • Voor de Schildersvakopleiding met Koninklijke OnderhoudNL

  • Voor het opleidingsbedrijf Afbouw met NOA en Savantis

  • Voor de vakopleiding Hout met SSWT en HoutCirkel

  • VVoor het opleidingsbedrijf Bouw- en Infra met Koninklijke Bouwend Nederland en Volandis