Vakkr8_Bouwmensen_Meemakerz

MENSEN MAKEN VAKKR8

Meemakerz zal weer prominenter worden!

Meemakerz laat jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kennis maken met de gebouwde omgeving. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen deze wereld leren kennen, voordat zij een keuze maken voor een opleiding.

Er zijn voldoende opdrachten, maar een tekort aan vakkrachten. Dit probleem zal naar verwachting verergeren door de vergrijzing binnen het huidige personeelsbestand. Veel van de toekomstige vacatures zullen mogelijk onvervuld blijven. Daar waar jongeren vroeger op bouwplaatsen speelden, weten ze tegenwoordig vaak niet wat er zich achter de bouwhekken afspeelt. Meemakerz streeft ernaar hier verandering in te brengen.

Benieuwd hoe Meemakerz dit aan pakt?

 • Meemakerz gaat jongeren al in leerjaar 1 en 2 van het Voortgezet Onderwijs (VO) kennis laten maken met de verschillende beroepen binnen deze sector.
 • Dat doen we door op middelbare scholen jongeren te informeren en te enthousiasmeren op een manier die past bij generatie Z.
 • Tegelijkertijd nemen we vooroordelen weg, zoals de misvattingen over het niveau, de rol van vrouwen in de sector en de complexiteit van technische beroepen die veel meer inhouden dan vaak gedacht wordt.
 • Naast informeren in het VO, organiseert Meemakerz ook Doe-activiteiten, Snuffelstages én staan we op Evenementen en Beroepsoriëntatiedagen. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden voor activiteiten die aansluiten bij scholen.
 • Na onze komst weten de leerlingen:
  • hoe mooi en divers de vakken zijn,
  • dat de beroepen meer inhouden dan je verwacht,
  • dat je kunt doorgroeien als je die ambitie hebt.

Doel Meemakerz
Ons doel is jongeren actief te laten ervaren wat deze vakgebieden inhouden, vooroordelen weg te nemen en hen enthousiast te maken voor een toekomst in de gebouwde omgeving.

Sinds 1 mei 2024 werkt Caroline Baay voor Meemakerz. In de weken na de zomervakantie zal zij contacten leggen met scholen om kennismakingsgesprekken in te plannen. Mocht je al eerder vragen hebben, mail haar gerust:  caroline@meemakerz.nl.

 

Meemakerz is een initiatief van
Bouwmensen Zuid-West, IW Zuid & Midden, NOA opleidingsbedrijf Afbouw, Vakopleiding Hout, en Schildersvakopleiding Zuid-West.